Vandaag de dag symboliseert de oorsprongsbenaming “Made in Germany” de aanzienlijke internationale reputatie die producten die in Duitsland geproduceerd zijn genieten. Echter, deze reputatie is niet altijd vanzelfsprekend geweest en moest door Duitsland op internationaal niveau verdiend worden. Lees verder om meer te weten te komen over de geschiedenis van het Made in Germany-logo en om te ontdekken wat het betekent voor de productie van uvex-producten.

Made in Germany: oorsprong en geschiedenis

Made in Germany – ironisch genoeg begint de geschiedenis van de oorsprongsbenaming niet in Duitsland, maar in het Verenigd Koninkrijk. In de 19e eeuw werd de Britse natie beschouwd als leider van de moderne industriële wereld. In die tijd stond de Engelse stad Sheffield bekend om haar staalbewerking. Vooral messen uit de “Steel City” waren van hoge kwaliteit en uiterst populair. Duitse fabrikanten wilden deze roem navolgen. In het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën doken vaak verbazingwekkend gelijkende messen op, maar die konden de kwaliteit van de originelen niet evenaren. Om de consument te waarschuwen voor de inferieure kwaliteit van deze messen, werd in 1887 in het kader van de Merchandise Marks Act afgesproken dat op importen uit Duitsland voortaan de woorden “Made in Germany” moesten staan.

Wat zijn de voordelen van "Made in Germany"-producten?

In slechts enkele jaren tijd konden de Duitse fabrikanten hun achterstand op het gebied van de kwaliteit van hun producten inhalen: al snel waren deze niet alleen beter dan de producten uit het Verenigd Koninkrijk, maar konden zij concurreren met producten uit de hele wereld. Tot op de dag van vandaag is de oorsprongsbenaming “Made in Germany” een garantie voor een betrouwbaar hoge kwaliteit.

Overal ter wereld worden deze eigenschappen geassocieerd met in Duitsland vervaardigde producten:

 • Betrouwbare kwaliteit
 • Gecontroleerde productieomstandigheden
 • Hoog niveau van afwerking
 • Hoogwaardige materialen

Wat betekent "Made in Germany"?

De zogenaamde Made-In-Country-Index beschrijft hoe positief herkomstaanduidingen uit verschillende landen worden ervaren. In deze ranglijst staat Duitsland op de eerste plaats. Maar wanneer mag een product worden omschreven als “Made in Germany”?

Bestaat er een officieel Made in Germany-logo?

Het “Made in Germany” logo is geen wettelijk beschermde term, wat betekent dat het vaak moeilijk is om te achterhalen hoe Duits een “Made in Germany” product eigenlijk is. Theoretisch kunnen fabrikanten producten als “Made in Germany” aanduiden, ook al zijn ze grotendeels in het buitenland geproduceerd. Maar omdat “Made in Germany” vooral een kwaliteitskeurmerk is, mag het niet op een misleidende manier worden gebruikt. Als een product wordt omschreven als “Made in Germany”, moet het op zijn minst van “Made in Germany”-kwaliteit zijn. Hoeveel van een product daadwerkelijk in Duitsland is vervaardigd, kan variëren. Zelfs wanneer afzonderlijke onderdelen of volledige assemblages van een product in het buitenland zijn vervaardigd, kan het als “Made in Germany” worden geëtiketteerd, mits het beslissende productieproces dat de bijzonder gewaardeerde eigenschappen van het product creëert, het resultaat is van in Duitsland verrichte werkzaamheden. Beslissingen over de onrechtmatigheid van een “Made in Germany”-aanduiding worden gewoonlijk per geval genomen – meestal bij klachten van consumenten. Of de aanduiding misleidend of niet misleidend is, hangt doorgaans af van de perceptie van de koper en de bestaande kennis die kan worden verondersteld. De consument moet zich er bijvoorbeeld van bewust zijn dat als gevolg van de toenemende mondialisering veel bedrijven bepaalde productiestappen naar het buitenland uitbesteden.

Made in Germany: eisen voor producten

Het keurmerk “Made in Germany” toont dus niet perse aan dat een product volledig in Duitsland is ontworpen en vervaardigd. Toch zijn er verschillende punten die van belang zijn voor de aanduiding “Made in Germany”:

 • Ontwikkeling gaat over het ontwerpen van nieuwe producten. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals de verwachtingen van de klant, de materialen en de rentabiliteit.
 • Ook het uiterlijk van een hoogwaardig product is van belang. Design combineert idealiter een aantrekkelijk uiterlijk met comfort.
 • De ideeën uit de ontwikkelings- en ontwerpfase worden tijdens de productie uitgevoerd. Gekwalificeerd personeel gebruikt de beste machines en gereedschappen om een hoogwaardig product te maken.
 • Om de kwaliteit van een eindproduct te garanderen, wordt het na de productie aan een reeks tests onderworpen.

Om een product als “Made in Germany” te kunnen bestempelen, moeten ontwikkeling, ontwerp, productie en kwaliteitsborging grotendeels in Duitsland plaatsvinden. Soms is ook vereist dat:

 • Het beslissende productieproces
 • De eindassemblage
 • Een aanzienlijk deel van de waardeketen

In Duitsland plaatsvinden. Ook hier worden de eisen zeer vaag gehouden met adjectieven als “doorslaggevend” en “significant”.

Producten 'Made in Germany' bij uvex

Ook al is de betekenis van de herkomstaanduiding ‘Made in Germany’ niet precies gedefinieerd – de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en de kwaliteitsborging van de uvex-producten met dit keurmerk vinden grotendeels in Duitsland plaats.

Kwaliteit ‘Made in uvex’: wat is belangrijk voor uvex?

Als gevolg van de globalisering worden producten steeds vaker tegen zeer lage prijzen in het buitenland gemaakt – vaak onder onmenselijke omstandigheden en met ernstige gevolgen voor het milieu. Daarom blijft uvex vertrouwen op Duitsland als productielocatie.

De voordelen van uvex ‘Made in Germany’ producten zijn onder andere:

 • Hoge beschikbaarheid: Als de productie afhankelijk is van wereldwijde leveringsketens, kunnen er snel problemen ontstaan als internationale leveringsbronnen schaars worden met vertraagde leveringen en mislukte overeenkomsten met klanten tot gevolg. Als de productievestiging zich in Duitsland bevindt, worden deze complicaties vaak geëlimineerd – zelfs in crisissituaties.
 • Korte transportroutes: Transport binnen Duitsland betekent kortere afstanden en dus minder energieverbruik en minder CO2. Productlevering kan ook sneller en flexibeler.
 • Maximale kwaliteit: In Duitsland vervaardigde producten staan voor maximale kwaliteit. Dit betekent dat u met uvex investeert in duurzame PBM waar u honderd procent op kunt vertrouwen. Producten die langer meegaan betekenen lagere kosten, minder grondstoffen en minder afval, wat weer duurzaamheid en milieubescherming bevordert.
 • Duurzaamheid: Productie in Duitsland betekent dat bij de vervaardiging van onze producten strenge normen in acht worden genomen. Dit garandeert bijvoorbeeld dat werknemers in onze productiefaciliteiten eerlijke lonen ontvangen en dat werkprocessen zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk worden ontworpen. Bovendien zet uvex zich in voor het behoud van hulpbronnen: door de uitwisseling van schadelijke stoffen, het verbruik van grondstoffen en geluidsoverlast in onze productieprocessen te verminderen, helpen we het milieu te respecteren en onze producten duurzamer te maken.

Waar in Duitsland produceert uvex zijn producten?

uvex produceert twee hoogwaardige productlijnen in Duitsland: onze veiligheidshandschoenen en veiligheidsbrillen.

Veiligheidsbrillen uit Fürth: De stad Fürth grenst aan Neurenberg, de tweede stad van Beieren. Het is de locatie van het uvex hoofdkantoor – en ook waar, in ons unieke competentiecentrum voor veiligheidsbrillen, de uvex safety group onze hoogwaardige veiligheidsbrillen produceert, waaronder brillen, veiligheidsbrillen op sterkte en laserbeschermingsbrillen.

Veiligheidshandschoenen uit Lüneburg: veiligheidshandschoenen behoren tot de belangrijkste items als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen. Om u zo goed mogelijk te beschermen, worden de meeste van onze veiligheidshandschoenen ontworpen en geproduceerd in ons kennis- en technologiecentrum voor handbescherming in de Noord-Duitse stad Lüneburg. Duurzaamheid is bijzonder belangrijk voor ons: onze veiligheidshandschoenen zijn als enige in Europa gecertificeerd volgens de internationale milieumanagementnorm ISO 14001. In deze video komt u meer te weten over hoe uvex veiligheidshandschoenen worden gemaakt.

Ontdek de made in uvex kwaliteit!

Made in uvex is ons kwaliteitsmerk. Voor ons is kwaliteit een houding en een bedrijfsmodel dat het hele productieproces beïnvloedt:

 • Toegevoegde waarde: Wij zijn aanwezig bij elke stap van de productie en garanderen kwaliteit.
 • Superieure kwaliteit: Al in de ontwikkelingsfase worden uvex-producten onderworpen aan interne tests en overtreffen ze de gespecificeerde veiligheidsnormen.
 • Locaties: De medewerkers op onze Duitse, Europese en overzeese locaties worden op hoog niveau opgeleid omdat onze vakkennis wordt doorgegeven.
 • Duurzaamheid: uvex gaat zuinig om met hulpbronnen. Dit betekent dat het bedrijf de uitstoot vermindert, het verbruik zo laag mogelijk houdt en de geluidsoverlast beperkt. De bespaarde kosten helpen op hun beurt de kwaliteitsnormen van uvex hoog te houden.
 • Onafhankelijkheid: Dankzij de gezonde ontwikkeling van het familiebedrijf handelen we de investeringen zelf af en zijn we dus onafhankelijk.
 • Gereedschap: uvex ontwikkelt zijn eigen gereedschap en garandeert daarmee kwaliteit over de hele lijn.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1926 is uvex synoniem voor hoogwaardige beschermingsmiddelen van Duitse makelij. En u kunt ook nu nog profiteren van onze technische knowhow, ons enthousiasme voor eersteklas producten en individuele oplossingen voor werknemers. Vind nu de perfecte PBM voor uw werkplek of bedrijf!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?